Views: 1681
Attachments: 0
Related Articles: 3
Feedback: 0
Helpful: 0
Not Helpful: 0
File Attachments
No attachments were found.

Cloud Computing en de gevolgen voor de werkgelegenheid

  • Author: Hans Noort
  • Create Time: 12/22/2010 16:11:12
  • Last Update Time: 12/29/2010 15:50:48

Cloud

Cloud Computing en de gevolgen voor de werkgelegenheid

Dat Cloud Computing gevolgen heeft voor de werkgelegenheid staat m.i. vast. Grote concentraties van ICT technologie zijn door schaalomvang en vergaande automatisering met minder menskracht te managen.

Aan de andere kant "we" zijn nog lang niet zover: om tot geconsolideerde Cloud Computing te komen is er juist nog extra veel werk te verzetten. De vraag naar Cloudmigratie expertise zou het aanbod wel eens sterk kunnen gaan overtreffen, terwijl - zeker op termijn - de vraag naar traditioneel system managment en support af zal nemen door versimpeling van de IT.

De vraag of Cloud Computing tot werkeloosheid zal leiden is dus niet eenduidig te beantwoorden. Er zal m.i. eerder sprake zijn van grote verschuivingen in de gewenste kennis. Veel traditionele ICT-dienstverleners en ICT-werkers zijn zich m.i. nog te weinig bewust van het IT landschap "Beyond The Cloud", maar zullen fundamentele veranderingen door moeten gaan voeren in hun expertise portfolio. Met de opkomst van Cloud Computing stevenen wij snel af op een situatie waarin de beschikbaarheid van (infra)technologie geen issue meer is, maar een gegeven. Daarmee zal de rol van engineers en consultants volstrekt anders gaan worden. 

Veel vooraanstaande ICT bedrijven hebben zich de afgelopen 3-4 jaar vrijwel onveranderd bezig gehouden met "proactieve" serviceverlening aan haar klanten. Traditioneel ICT projecten opleveren en deze vervolgens al dan niet op afstand beheren. Dit concept werkt zolang het ingezet wordt voor een bepaalde branche en met een functioneel beperkte software set. Voor een groot deel van de markt (=businessbehoefte) is deze eiland automatisering niet meer toereikend en daarmee een achterhaald concept. De nieuwe werkgebieden bevinden zich dan ook op het vlak van Cloudmigratie en integratie: Veel bedrijven/organisaties beschikken over aanzienlijke Legacy ICT-investeringen en zijn voor sommige toepassingen overgegaan op het implementeren van SaaS. De inspanningen zullen groot zijn om de interactie van de legacy bedrijfsapplicaties met Webtechnologie in een nieuwe Cloud architectuur onder te brengen. Een gebied waar traditionele ICT dienstverleners nog relatief onbekend mee zijn.

Bedrijven, organisaties en ICT-experts die zich willen wapenen tegen de dreiging van toekomstige werkeloosheid, zouden er goed aan doen zich te begeven op het terein van architectuur, advisering en integratiekennis op business (web)applicatie niveau, zonder dat de implementatie hiervan op door hen zelf  geleverde hard -en software platforms plaats hoeft te vinden. Gezien het projectmatige en specialistische karakter van de gewenste kennis is het mijn verwachting dat deze expertise veelal op inhuur basis ingeroepen zal gaan worden. De actuele kennis en ervaring opgedaan in vergelijkbare recente projecten zullen immers van onschatbare waarde blijken om valkuilen te voorkomen. 
Met name het begeleidings- en migratieproces van Interne naar Cloud Computing lijkt dus een speelveld waar nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Mits wij onszelf toestaan te leren en mee te veranderen, is de werkgelegenheid (nog) niet in het geding. 

Post Feedback
This article is:
Name: *
Email: *
Comment:
Verification Code: *
*Required Field
Feedback
No Feedback was found.