Views: 1647
Attachments: 1
Related Articles: 1
Feedback: 0
Helpful: 0
Not Helpful: 0
File Attachments
1 attachments were found.
Ontwerp crit...

Ontwerp criteria duurzame hardware

  • Author: Hans Noort
  • Create Time: 12/22/2010 23:03:31
  • Last Update Time: 12/29/2010 17:13:10

Ontwerp criteria duurzame hardware

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. 


In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Hardware. Ook vindt u in dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van criteria. 

Post Feedback
This article is:
Name: *
Email: *
Comment:
Verification Code: *
*Required Field
Related Articles
1 related article(s) were found.
Groene ICT
Feedback
No Feedback was found.